LICITACIÓ VEHICLE ELEVADOR DE FÈRETRES

Plec de clàusules administratives particulars per contractar el subministrament d'un vehicle elevador de fèretres per al cementeri municipal, per procediment obert i concurs i tramitació ordinària

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/3229