PLEC TÈCNIC CONCESSIO MINITREN

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN EL CONCURS PER A LA CONCESSIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE MINITREN TURÍSTIC A LA LOCALITAT DE CALA D'OR, TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/3335