ANUNCI LICITADORS MESA CONTRACTACIÓ

ANUNCI ALS LICITADORS DEL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM SANITARI I DE LES IMPULSORES D'AIGUA RESIDUAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/3345