GESTIO DEL SERVEI MUNICIPAL DE L'EDUCACIO D'ADULTS DE SANTANYÍ

PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE, A MÉS DE LES TÈCNIQUES, REGIRAN PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE L'EDUCACIÓ D'ADULTS AL TERME DE SANTANYÍ

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/3220