PLEC DE CONDICIONS SANEJAMENT CALONGE 2007

PLEC DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ PER SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE "SANEJAMENT SANITARI NUCLI DE CALONGE FASE 2007"

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/3330