LICITACIÓ VEHICLE ELEVADOR DE FÈRETRES

Plec de prescripcions tècniques que regiran el contracte de subministrament d'un vehicle elevador de fèretres per al cementeri municipal

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/3355