1r- Projecte bàsic i d'execució d'obra

Una vegada aprovat el projecte bàsic i d'execució de les obres del tanatori municipal annex al cementeri de s'Alqueria Blanca i Calonge, s'exposa al públic per un termini de 15 dies, d'acord amb el que disposa l'article 149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre.

Data publicació a la web: 13/11/12

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/3618