DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI I EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PERMANENT MAJOR O MENOR SENSE EXECUCIÓ PRÈVIA D’OBRES O INSTAL·LACIONS


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/7108