74 6a Acta aprovació llista definitiva puntuacions i proposta batlia-AUX.ADM.TURISME

Publicació web 22 05 2024


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/9081