PLEC ESCOLETA EDUCACIÓ INFANTIL CALA D'OR

Plec de clàusules econònimques i administratives particulars per a la prestació del servei d'escoleta d'educació infantil de primer cicle a la localitat de Cala d'Or del terme municipal de Santanyí

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/3209