CONSTRUCCIO D'UN PARC INFANTIL A S'ALQUERIA BLANCA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ PER CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PARC INFANTIL, AMB EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE DIVERSOS JOCS INFANTILS DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/3315