PLEC CONDICIONS EXPLOTACIO INSTAL.LACIONS PLATJA CALA D'OR

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PEL PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, EN FORMA DE CONCURS PER A L'EXPLOTACIÓ D'INSTAL.LACIONS TEMPORALS A LA PLATJA DE CALA D'OR DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/3331