PLEC DE CONDICIONS CONCESSIO BAR DEL TEATRE PRINCIPAL