PLEC DE CONDICIONS CONCESSIO BAR DEL TEATRE PRINCIPAL

PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES, ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ,MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC, PER A LA CONCESSIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR EN EL TEATRE PRINCIPAL DE SANTANYÍ

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/contractacio-administrativa/plec-de-condicions-concessio-bar-del-teatre