PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SERVEI BELLESA I DE LA CURA DELS PEUS