PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SERVEI BELLESA I DE LA CURA DELS PEUS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BELLESA I DE LA CURA DELS PEUS AL CENTRE D'ESTADES DIÜRNES DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ A S'ALQUERIA BLANCA

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/contractacio-administrativa/plec-de-prescripcions-tecniques-servei-bellesa-i-de