11 Comunicació Prèvia, declaració responsable i full de nomenament d'empresa constructora


Source URL: https://www.ajsantanyi.net/arxius-i-documents/urbanisme/11-comunicacio-previa-declaracio-responsable-i-full-de-nomenament