PLEC CLAUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS SERVEI BELLESA DELS PEUS

PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BELLESA I DE LA CURA DELS PEUS EN EL CENTRE D'ESTADES DIÜRNES DE S'ALQUERIA BLANCA DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Source URL: https://www.ajsantanyi.net/node/3326