CARNAVAL, CODOLADES I TEATRE POPULAR. La dissidència a la Mallorca caciquista (1875-1923)