Serveis lingüístics

Aquests són els serveis més usuals que pot oferir-vos el servei lingüístic:

1. Assessorament lingüístic. Resposta directa per aclarir dubtes lingüístics, ja sigui per telèfon, fax, correu electrònic o personalment. Segons la complexitat de la consulta, la resposta serà immediata o contestada posteriorment.

2. Assessorament sobre traducció. Informació sobre aspectes concrets de la traducció de documents i sobre els recursos que hi ha al mercat per facilitar-vos-la.

3. Informació sobre cursos de llengua catalana. Informació sobre els cursos de català per a adults que s'ofereixen al municipi i al conjunt de les Illes Balears (per a catalanoparlants i no catalanoparlants, per a estrangers, per a pares i mares...).

4. Informació sobre els recursos existents per aprendre català. Centres d'autoaprenentatge, material en suport informàtic, material accessible a través d'Internet, ...

5. Punt informatiu de la Junta Avaluadora de Català. Informació sobre certificats, nivells, calendari de proves, homologacions, llistes d'admesos i exclosos, resultats... Matrícula de les diferents convocatòries.

6. Informació sobre drets lingüístics. Resposta a consultes relacionades amb els drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears.

7. Informació sobre tràmits administratius. Orientació sobre tràmits administratius diversos relacionats amb la normalització lingüística: què cal fer per inscriure el nom en català, correcció dels llinatges, acollir-se a ajuts...

8. Borsa de correctors, traductors i professors de català. Borsa de llicenciats en filologia catalana que s'ofereixen per fer feines relacionades amb la seva professió. Recepció de demandes per contactar amb aquests professionals (servei d'intermediació).


Ajuntament
Major 12
07650 - Santanyí