Informació pública relativa a la sol.licitud de concessió d'aigües per reordenació de captacions per a Subministrament públic dels nuclis de Cala D'Or