El ple de Santanyí aprova la creació de llicències temporals de taxi

A partir del mes de maig, el municipi de Santanyí, disposarà de deu noves llicències temporals d’autotaxi per cobrir la demanda de la temporada turística. La sala d’actes de la casa consistorial ha acollit la sessió plenària en la qual s’ha aprovat el Pla regulador de llicències temporals d’autotaxi del municipi de Santanyí, i segons aquest nou reglament, aquestes tindran vigència entre el dia 15 de maig i el 15 d’octubre. Tal com ha explicat la batlessa de Santanyí, Maria Pons, “ens hem reunit amb els professionals del sector del nostre terme per arribar a un consens. La demanda durant la temporada turística ha augmentat considerablement, per això era necessària prendre una decisió d’aquestes característiques, sempre comptant amb l’opinió dels professionals del taxi del municipi”.

Així, aquestes noves llicències de cinc mesos de durada, seran com a màxim per a tres temporades, i tendran preferència per accedir-hi els titulars de llicències ordinàries del municipi de Santanyí. Només es podrà assignar una llicència per persona i en cap cas podran ser traspassades a un altre titular. Amb l’aprovació del pla regulador, l’Ajuntament de Santanyí crearà deu noves llicències temporals, que podran començar operar enguany.

Per al primer tinent de batlessa, Joan Gaspar Aguiló, “l’equip de govern està molt satisfet d’haver aprovat aquest reglament; l’objectiu sempre és oferir un millor servei a la ciutadania i també a qui ens visita. Actualment, el terme té 50 llicències de taxi, i disposar-ne de deu més durant els mesos de màxima afluència de turistes, ajudarà molt al sector. Volem que tothom s’hi trobi còmode i agraïm a bona predisposició dels professionals del taxi del municipi santanyiner”.

Els interessats en ser un dels adjudicataris d’una d’aquestes llicències temporals, hauran de presentar la corresponent sol·licitud, i si hi ha més sol·licitants que llicències disponibles, aquestes s’atorgaran per sorteig en un acte públic. Per a l’adjudicació de la llicència temporal s’haurà d’abonar una taxa contemplada en l’ordenança fiscal reguladora del municipi de Santanyí.