Acord d´Aalborg.

ACORD D’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ ALS POSTULATS DE LA CARTA D’AALBORG, DE LES CIUTATS I VILES EUROPEES CAP A LA SOSTENIBILITAT. Ple del 10 de juny de 2004

Documents