LA DIVISIÓ TERRITORIAL DEL TERME D'ARTÀ (1812-1858). El naixement de Capdepera i Son Servera