TERCER CONCURS DE FOTOGRAFIA VILA DE SANTANYÍ

L’Ajuntament de Santanyí organitza la III Edició del Concurs de Fotografia Vila de Santanyí, que continua amb l’objectiu donar a conèixer la riquesa del patrimoni visual de tot el nostre municipi.

Es tracta d’un concurs obert a tothom, sense restricció a qualsevol format i estil, sempre amb el municipi de Santanyí com a tema central.

Objectiu

Les fotografies seran utilitzades per a la confecció del calendari de 2019 de l’Ajuntament de Santanyí.

Tema

El tema de les fotografies haurà d’estar lligat al terme municipal de Santanyí. Es valoraran tant els conjunts fotogràfics com les fotografies individuals, per la qual cosa es poden presentar fins a 13 fotografies per persona; una per cada mes de l’any, més la imatge de portada.

Per aquesta tercera edició vos proposem que escolliu un tema de la vostra elecció, sempre relacionat amb el nostre terme municipal. Aquí teniu alguns exemples de possibles temes: feines tradicionals del poble, paratges emblemàtics, descobriu el Santanyí desconegut, literatura i fotografia, natura i fauna autòctones...

Característiques i format de les fotografies

Les fotografies han de ser originals i inèdites, per tant, no han d’haver estat premiades en altres concursos. Les fotografies presentades poden ser en color o en blanc i negre, i s’hauran de presentar en format digital i en format jpg. Les fotografies hauran de tenir una resolució mínima d’entre 3 i 6 megapíxels; això és molt important perquè les imatges es puguin utilitzar al calendari. Recordeu que les fotografies fetes amb telèfon mòbil poden no complir amb la qualitat mínima requerida per ser incloses al calendari, per tant teniu-ho en compte a l’hora de fer-les i enviar-les. També és important tenir en compte el format del calendari, les imatges horitzontals hi encaixen millor, i no tant les verticals.

Participants

Hi podran participar totes les persones majors de 16 anys residents a les Illes Balears i podran presentar-hi un màxim de 13 fotografies.

Termini de presentació i condicions

El termini per a la presentació de les fotografies és fins al 30 de setembre de 2019. S’hauran de posar en contacte amb comunicacio@ajsantanyi.net, indicant el seu nom i llinatges, edat, adreça i telèfon. Les fotografies es podran entregar amb un dispositiu físic o a través d’un enllaç digital (WeTransfer o similar). Les fotografies guanyadores passaran a formar part de l’arxiu del municipi de Santanyí, tot i que per utilitzar-les l’Ajuntament sempre haurà de fer referència a l’autor.

Premis

Hi haurà dues categories amb dos guardons per a cada una:

1r Premi Fotografia Individual

2n Premi Fotografia Individual

1r Premi Conjunt Fotogràfic

2n Premi Conjunt Fotogràfic

La participació en el III Concurs de Fotografia Vila de Santanyí implica l’acceptació d’aquestes bases, així com l’acceptació per part dels participants, els criteris de la Regidoria de Cultura a l’hora d’interpretar-les i de resoldre’n qualsevol dubte o conflicte que pugui sorgir.

El desembre de 2019 es farà la inauguració de l’exposició la III Edició del Concurs de Fotografia Vila de Santanyí a la Casa de Cultura de Ses Cases Noves.