Nous equipaments per a les dependències del municipi de Santanyí

La Biblioteca Municipal de Santanyí i la Biblioteca Municipal de Cala d’Or, l’Arxiu Municipal de Santanyí, el Teatre Principal de Santanyí i d’altres equipaments culturals, compten amb nou mobiliari i material tècnic, gràcies a diferents línies d’ajuda rebudes del Consell de Mallorca. I és que l’Ajuntament de Santanyí, per acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca en sessió de 22 de juny de 2022  ha rebut, en el marc de la convocatòria de subvencions any 2022 d’inversions municipals per a equipaments culturals i per a les festes declarades d'interès cultural, publicada en extracte al Boib núm. 17, d'1 de febrer de 2022, les subvencions següents: per a les biblioteques ha rebut 3.318,16 €, per a l’Arxiu Municipal de Santanyí 1.714,12 €, per a l’equipament del Teatre Principal de Santanyí 2.596,85 €, i per a altres equipaments culturals 1.503,59 €.